Kwaliteit & milieu

Latour Machinefabriek vindt investeren in professionaliteit en kwaliteit belangrijk. Latour Machinefabriek hecht grote waarde aan verantwoord omgaan met het milieu en aan een schoon en milieuvriendelijk productieproces, waar iedereen binnen Latour zijn steentje aan bijdraagt. 

Latour Machinefabriek is gecertificeerd voor het ISO 9001-kwaliteitssysteem en het ISO 14001-milieuzorgsysteem

Het ISO 9001-systeem werkt door op alle niveaus in onze organisatie, zoals vakmanschap, leverbetrouwbaarheid, exacte maatvoeringen, veiligheid en arbo en leveranciers. Elk jaar is er een onafhankelijke toetsing van onze prestaties en van onze processen, zodat u als klant altijd verzekerd bent van het beste product. Mede dankzij deze certificering zijn wij u nog beter van dienst.

Naast het ISO 9001-certificaat is Latour Machinefabriek in het bezit van het ISO 14001-milieuzorgsysteem. In dit milieumanagementsysteem staat het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied centraal. 

We gaan zo zuinig mogelijk om met papier, gas en elektriciteit. Afval scheiden we strikt en een erkende afvalinzamelaar zamelt het periodiek in. We scheiden ons papier, dat een inzamelaar ophaalt en verwerkt voor hergebruik. Afgewerkte oliën en koelvloeistoffen slaan we vakkundig op totdat de inzamelaar ze periodiek inneemt. Latour werkt veelal met gecertificeerde toeleveranciers. Onze machines en gereedschappen zijn nauwkeurig gekalibreerd. In de computergestuurde Lean Lift hebben we alle meetmiddelen verzameld, zodat iedere medewerker altijd over het juiste materiaal beschikt. 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden zijn hier te raadplegen.

Voor meer informatie over onze kwaliteitssystemen kunt u contact opnemen met ons.

Den Uitvanck 14c
5688 XG OIRSCHOT
www.latourmachinefabriek.nl
info@latourbv.com
Tel. (0499) 727 001
Fax (0499) 727 002
ISO 14001 / ISO 9001:2008

Metaalunievoorwaarden | ISO 9001 | ISO 14001